Bezzerwizzer ønsker å spre informasjon om bærekraftsmålene. Vi tror at kunnskap om de store fremskrittene verden allerede har tatt, og om alle de store utfordringene vi har foran oss, er viktig for å bli klokere på verden og fremtiden som vi alle kan bidra positivt til.

I samarbeid med Verdens Beste Nyheter har vi laget en Bezzerwizzer Brick om de 17 bærekraftsmålene.

Bærekraftsmål-bricken inneholder 60 quiz-spørsmål samt nyttig bonusinformasjon om fremgang, utfordringer og løsninger. Akkurat som øvrige bricks kan Bærekraftsmål-bricken både spilles alene og brukes sammen med det klassiske Bezzerwizzer-brettspillet.

BEZZERWIZZER Bricks – Bærekraftsmål

Vet du at verden har en plan? En plan med konkrete løsninger på hvordan vi sammen kan avskaffe ekstrem fattigdom, minske ulikhet og bekjempe klimaendringene? Her er quizen om de 17 bærekraftsmålene til alle oss som vil vite mer om en bedre verden.

Fra 2 spillere.